Zarządzenia
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2011
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2011 Pliki: 159
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Zarządzenie Nr 1/2011

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 07 stycznia 2011 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Brody nr 30/2008 z dnia 6 maja 2008r. dotyczącego powołania Gminnej Rady Sportu w Brodach, ustalenia jej składu osobowego i regulaminu działania.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-04
44.21 KB
453
ZARZĄDZENIE Nr 2/2011

ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 24 stycznia 201lr. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-04
37.63 KB
422
ZARZĄDZENIE Nr 3/2011

ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 24.01.201lr. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-04
1.13 MB
438
ZARZĄDZENIE Nr 4/2011

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-04
1.85 MB
419
ZARZĄDZENIE NR 5/2011

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-04
32.26 KB
420
ZARZĄDZENIE Nr 6/2011

ZARZĄDZENIE Nr 6/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-04
1.13 MB
431
ZARZĄDZENIE Nr 7/2011

ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
114.31 KB
442
ZARZĄDZENIE Nr 8/2011

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 WÓJTA GMINY RODACH z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
58.89 KB
412
ZARZĄDZENIE Nr 9/2011

ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
655.48 KB
409
Zarządzenie Nr 11/2011

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
58.79 KB
442
Zarządzenie Nr 12/2011

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 14 lutego 201lr. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
30.43 KB
434
ZARZĄDZENIE Nr 13/2011

ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
848.35 KB
411
Zarządzenie Nr 17/2011

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 86/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15 września 2010r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
180.37 KB
481
Zarządzenie Nr 18/2011

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
412.22 KB
658
Zarządzenie Nr 19/2011

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
417.35 KB
484
Zarządzenie Nr 23/2011

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
26.04 KB
407
Zarządzenie Nr 24/2011

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
291.03 KB
467
Zarządzenie Nr 25/2011

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-24
328.04 KB
437
ZARZĄDZENIE Nr 10/2011

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lutego 2011r. w sprawie: wprowadzenia „Zakładowego Planu Kont" w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
3.92 MB
737
Zarządzenie Nr 14/2011

Zarządzenie Nr 14/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
6.59 MB
468
ZARZĄDZENIE 15/2011

ZARZĄDZENIE 15/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
165.28 KB
399
ZARZĄDZENIE Nr 16/2011

ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
582.02 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2011

ZARZĄDZENIE Nr 19/1/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 07.03.2011r. w sprawie określenia dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
429.09 KB
400
ZARZĄDZENIE Nr 19/2/2011

ZARZĄDZENIE Nr 19/2/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
517.26 KB
410
ZARZĄDZENIE 20/2011

ZARZĄDZENIE 20/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
1.24 MB
431
Zarządzenie Nr 20/1/2011

Zarządzenie Nr 20/1/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
1.2 MB
514
ZARZĄDZENIE Nr 21/2011

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
3.84 MB
422
ZARZĄDZENIE Nr 22/2011

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
3.99 MB
396
ZARZĄDZENIE Nr 23/1/2011

ZARZĄDZENIE Nr 23/1/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
475.93 KB
399
Zarządzenie Nr 26/2011

Zarządzenie Nr 26/2011 w Brodach Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2011 w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
424.29 KB
421
Zarządzenie Nr 27/2011

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Krynkach" realizowanej w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
1.59 MB
480
Zarządzenie Nr 28/2011

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 marca 2011r. w sprawie sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Brody w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
320.37 KB
418
ZARZĄDZENIE 29/2011

ZARZĄDZENIE 29/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
18.52 KB
405
ZARZĄDZENIE Nr 30/2011

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
3.69 MB
405
Zarządzenie Nr 30/1/2011

Zarządzenie Nr 30/1/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/1/2008 z dnia 05 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-01-18
140.01 KB
413
ZARZĄDZENIE Nr 31/2011

ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
540.31 KB
357
ZARZĄDZENIE Nr 32/2011

ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
2.65 MB
363
ZARZĄDZENIE NR 33/2011

ZARZĄDZENIE NR 33/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
159.31 KB
365
ZARZĄDZENIE Nr 34/2011

ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
158.56 KB
363
ZARZĄDZENIE NR 35/2011

ZARZĄDZENIE NR 35/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
15.84 KB
343
ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
2.48 MB
365
ZARZĄDZENIE Nr 37/2011

ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 04.05.2011r. w sprawie unieważnienia przetargu i nakazania powtórzenia czynności przetargowych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
24.74 KB
357
ZARZĄDZENIE 38/2011

ZARZĄDZENIE 38/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
815.17 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 39/2011

ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
4.36 MB
363
ZARZĄDZENIE Nr 40/2011

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-30
2.52 MB
339
ZARZĄDZENIE Nr 41/2011

ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-09
585.59 KB
362
ZARZĄDZENIE Nr 42/2011

ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
188.91 KB
363
ZARZĄDZENIE Nr 43/2011


ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
883.13 KB
356
ZARZĄDZENIE Nr 44/2011

ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.43 MB
380
ZARZĄDZENIE Nr 45/2011

ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
64.4 KB
343
ZARZĄDZENIE Nr 46/2011


ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.87 MB
348
ZARZĄDZENIE Nr 47/2011

ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
133.76 KB
349
ZARZĄDZENIE Nr 48/2011

ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
161.78 KB
352
Zarządzenie Nr 48/1/2011


Zarządzenie Nr 48/1/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego dla rodziny ,która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
113.75 KB
351
ZARZĄDZENIE Nr 49/2011

ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
737.42 KB
493
Zarządzenie Nr 50/2011

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2011 roku zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna"

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
132.49 KB
347
Zarządzenie Nr 51/2011


Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody w roku 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
158.27 KB
358
ZARZĄDZENIE NR 52/2011


ZARZĄDZENIE NR 52/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 2Lczerwca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
146.97 KB
343
ZARZĄDZENIE Nr 53/2011

ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.62 MB
355
ZARZĄDZENIE Nr 54/2011

ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
30.03 KB
353
ZARZĄDZENIE Nr 55/2011

ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
960.32 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 56/2011


ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.95 MB
356
Zarządzenie Nr 57/2011


Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 01 lipca 2011 roku W sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
18.14 KB
341
ZARZĄDZENIE NR 58/2011


ZARZĄDZENIE NR 58/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
68.15 KB
401
ZARZĄDZENIE Nr 59/2011


ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 lipca 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
88.2 KB
358
ZARZĄDZENIE Nr 60/2011

ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 lipca 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
91.96 KB
365
ZARZĄDZENIE Nr 61/2011

ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
109.43 KB
354
Zarządzenie Nr 62/2011


Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z materiałami niejawnymi w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
181.23 KB
468
ZARZĄDZENIE Nr 63/2011


ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1004.18 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 64/2011


ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.49 MB
349
Zarządzenie Nr 65/2011


Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania komisji w celu sporządzenia protokołu dotyczącego zdjęcia ze stanu ewidencyjnego składnika majątkowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
112.23 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 66/2011

ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.24 MB
528
ZARZĄDZENIE Nr 67/2011

ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Stowarzyszenia Sportowego KAMIENNA w Brodach obuwia piłkarskiego i strojów sportowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
13.73 KB
361
ZARZĄDZENIE Nr 68/2011

ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
18.69 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 69/2011

ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 stopnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
415.23 KB
358
ZARZĄDZENIE Nr 70/2011


ZARZĄDZENIE Nr 70/2011  Wójta Gminy Brody z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia /mian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadezeń Socjalnych Urzędu Gminy Brody wprowadzonego Zarządzeniem nr 162/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2009 roku, zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej po zmianach na rok 2011 oraz określenia dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po zmianach na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
294.8 KB
388
ZARZĄDZENIE Nr 70/1/2011

ZARZĄDZENIE Nr 70/1/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi oraz niskocennymi rzeczowymi składnikami aktywów długoterminowego użytkowania dla Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
145.18 KB
365
ZARZĄDZENIE Nr 71/2011

ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.69 MB
352
ZARZĄDZENIE NR 72/2011


ZARZĄDZENIE NR 72/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 5.09.2011 w sprawie: uzupełnienia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
339 KB
396
Zarządzenie Nr 73/2011

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 6 września 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
118.44 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 74/2011

ZARZĄDZENIE Nr 74/2011  WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
748.27 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 75/2011


ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.24 MB
364
ZARZĄDZENIE Nr 76/2011


ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
3.79 MB
340
ZARZĄDZENIE NR 77/2011


ZARZĄDZENIE NR 77/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 września 2011r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY RODY na rok 2012.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
197.43 KB
349
Zarządzenie Nr 78/2011

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Brody w Brodach z dnia 16 września 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
172.17 KB
347
Zarządzenie Nr 79/2011

Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
693.07 KB
940
ZARZĄDZENIE Nr 80/2011

ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
50.87 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 81/2011


ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.04 MB
353
ZARZĄDZENIE Nr 82/2011

ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
34.33 KB
361
ZARZĄDZENIE Nr 83/2011

ZARZĄDZENIE Nr 83/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.21 MB
332
ZARZĄDZENIE Nr 84/2011

ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
266.25 KB
357
ZARZĄDZENIE Nr 85/2011

ZARZĄDZENIE Nr 85/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji gospodarki i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
179.04 KB
371
ZARZĄDZENIE Nr 86/2011

ZARZĄDZENIE Nr 86/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 WRZEŚNIA 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
136.69 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 87/2011


ZARZĄDZENIE Nr 87/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi oraz niskocennymi rzeczowymi składnikami aktywów długoterminowego użytkowania dla Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
148.95 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 88/2011

ZARZĄDZENIE Nr 88/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
550.29 KB
374
Zarządzenie Nr 89/2011

Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 26.09.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/1/2008 z dnia 05 marca 2008r. zmienionego Zarządzeniem Nr 30/1/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
143.71 KB
362
ZARZĄDZENIE Nr 90/2011

ZARZĄDZENIE Nr 90/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
709.28 KB
358
ZARZĄDZENIE Nr 91/2011

ZARZĄDZENIE Nr 91/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
5.09 MB
369
ZARZĄDZENIE Nr 92/2011

ZARZĄDZENIE Nr 92/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Brody dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
176.72 KB
367
ZARZĄDZENIE Nr 93/2011

ZARZĄDZENIE Nr 93/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
558.66 KB
429
ZARZĄDZENIE Nr 94/2011

ZARZĄDZENIE Nr 94/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.66 MB
338
ZARZĄDZENIE Nr 95/2011

ZARZĄDZENIE Nr 95/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.2 MB
392
ZARZĄDZENIE Nr 96/2011

ZARZĄDZENIE Nr 96/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
6.28 MB
344
Zarządzenie Nr 97/2011

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 07 października 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
139.4 KB
371
Zarządzenie Nr 98/2011

Zarządzenie Nr 98/2011 Gminy Brody z dnia 07 października 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowe.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
139.34 KB
349
ZARZĄDZENIE Nr 99/2011

ZARZĄDZENIE Nr 99/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.4 MB
360
Zarządzenie Nr 100/2011

Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 12 października 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
53.85 KB
356
ZARZĄDZENIE NR 101/2011

ZARZĄDZENIE NR 101/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
547.1 KB
355
ZARZĄDZENIE Nr 102/2011

ZARZĄDZENIE Nr 102/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.92 MB
390
ZARZĄDZENIE NR 103/2011

ZARZĄDZENIE NR 103/2011 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011r w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
118.17 KB
369
ZARZĄDZENIE NR 104/2011


ZARZĄDZENIE NR 104/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
759.34 KB
384
ZARZĄDZENIE Nr 105/2011

ZARZĄDZENIE Nr 105/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.07 MB
358
Zarządzenie Nr 106/2011

Zarządzenie Nr 106/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
55.29 KB
360
Zarządzenie Nr 107/2011

Zarządzenie Nr 107/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
56.63 KB
372
ZARZĄDZENIE Nr 107/1/2011

ZARZĄDZENIE Nr 107/1/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie : powołania zespołu ds. oceny wniosku PWiK Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Trebowiec dla gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
42.31 KB
355
ZARZĄDZENIE NR 108/2011

ZARZĄDZENIE NR 108/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012 - 2016 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
85.92 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 109/2011


ZARZĄDZENIE Nr 109/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.15 MB
371
Zarządzenie Nr 110/2011

Zarządzenie Nr 110/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 15 listopada 2011 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
51.49 KB
352
ZARZĄDZENIE Nr 111/2011


ZARZĄDZENIE Nr 111/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17 listopada, 2011 r. w   sprawie:   wskazania   podstawowego   systemu   wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Brody oraz powołania koordynatora czynności kancelaryjnych do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
877.25 KB
483
ZARZĄDZENIE NR 112/2011


ZARZĄDZENIE NR 112/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
516.5 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 113/2011

ZARZĄDZENIE Nr 113/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.91 MB
381
ZARZĄDZENIE Nr 114/2011

ZARZĄDZENIE Nr 114/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.79 MB
337
ZARZĄDZENIE Nr 115/2011


ZARZĄDZENIE Nr 115/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
239.64 KB
366
ZARZĄDZENIE NR 116/2011

ZARZĄDZENIE NR 116/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
290.05 KB
374
ZARZĄDZENIE Nr 117/2011

ZARZĄDZENIE Nr 117/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.04 MB
373
ZARZĄDZENIE NR 118/2011


ZARZĄDZENIE NR 118/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
109.92 KB
352
ZARZĄDZENIE NR 119/2011

ZARZĄDZENIE NR 119/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
78.78 KB
354
ZARZĄDZENIE Nr 120/2011

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.58 MB
357
ZARZĄDZENIE NR 121/2011

ZARZĄDZENIE NR 121/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
67.57 KB
355
ZARZĄDZENIE NR 122/2011


ZARZĄDZENIE NR 122/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.02 MB
348
ZARZĄDZENIE NR 123/2011

ZARZĄDZENIE NR 123/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
915.62 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 124/2011

ZARZĄDZENIE Nr 124/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.96 MB
397
ZARZĄDZENIE Nr 125/2011


ZARZĄDZENIE Nr 125/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej po zmianach na rok 2011

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
766.43 KB
366
ZARZĄDZENIE Nr 126/2011

ZARZĄDZENIE Nr 126/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
106.83 KB
365
ZARZĄDZENIE Nr 127/2011

ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.06 MB
399
ZARZĄDZENIE Nr 128/2011

ZARZĄDZENIE Nr 128/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
104.13 KB
371
ZARZĄDZENIE Nr 129/2011

ZARZĄDZENIE Nr 129/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach  na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.2 MB
370
ZARZĄDZENIE Nr 130/2011

ZARZĄDZENIE Nr 130/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
83.17 KB
371
ZARZĄDZENIE Nr 131/2011

ZARZĄDZENIE Nr 131/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
51.93 KB
421
ZARZĄDZENIE Nr 132/2011


ZARZĄDZENIE Nr 132/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
123.35 KB
356
ZARZĄDZENIE Nr 133/2011

ZARZĄDZENIE Nr 133/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe "Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
107.23 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 134/2011

ZARZĄDZENIE Nr 134/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
101.14 KB
358
ZARZĄDZENIE Nr 135/2011

ZARZĄDZENIE Nr 135/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
110.06 KB
351
ZARZĄDZENIE Nr 136/2011

ZARZĄDZENIE Nr 136/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
110.73 KB
371
ZARZĄDZENIE Nr 137/2011


ZARZĄDZENIE Nr 137/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
96.61 KB
382
ZARZĄDZENIE Nr 138/2011

ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Punku Przedszkolnego w Rudzie ul. Widok 5, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
95.37 KB
368
ZARZĄDZENIE Nr 139/2011

ZARZĄDZENIE Nr 139/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim na dowóz uczniów.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
90.47 KB
351
ZARZĄDZENIE NR 140/2011


ZARZĄDZENIE NR 140/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na rok 2012.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
165.9 KB
369
ZARZĄDZENIE NR 141/2011

ZARZĄDZENIE NR 141/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
243.96 KB
337
ZARZĄDZENIE NR 142/2011

ZARZĄDZENIE NR 142/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy w Brodach dla gminnych jednostek budżetowych na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
148.03 KB
368
ZARZĄDZENIE Nr 143/2011

ZARZĄDZENIE Nr 143/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
333.33 KB
356
ZARZĄDZENIE NR 144/2011

ZARZĄDZENIE NR 144/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
82.8 KB
353
ZARZĄDZENIE Nr 145/2011

ZARZĄDZENIE Nr 145/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
233.46 KB
373
ZARZĄDZENIE NR 146/2011

ZARZĄDZENIE NR 146/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
68.35 KB
348
ZARZĄDZENIE NR 147/2011


ZARZĄDZENIE NR 147/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
70.94 KB
370
ZARZĄDZENIE NR 148/2011

ZARZĄDZENIE NR 148/2011 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
63.15 KB
371
Zarządzenie Nr 149/2011

Zarządzenie Nr 149/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
317.66 KB
385
ZARZĄDZENIE NR 150/2011

ZARZĄDZENIE NR 150/2011 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
19.18 KB
322
Zarządzenie Nr 151/2011

Zarządzenie Nr 151/2011 Wójta Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie pobierania opłat za ksero i fax.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
20.21 KB
331