Zarządzenia
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
ZARZĄDZENIE NR 208/2017

ZARZĄDZENIE NR 208/2017 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn. „ Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi 7 „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły

Wielkość 433.49 KB
Pobrany 135
Dodany 2018-02-19
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz