Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr XVI (29-12-2016)
 • Uchwała Nr XVI/91/16 w sprawie zmiany Uchwały NrXIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr XVI/92/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVI/93/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2021.
 • Uchwała Nr XVI/94/16 w sprawie zmiany załącznika nr 1 (wniosek do Komisji Zdrowotnej przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego) Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
 • Uchwała Nr XVI/95/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 • Uchwała Nr XVI/96/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XVI/97/16 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach będących w zarządzie RZGW, przyległych do zbiornika wodnego Brody Iłżeckie, tj zadań o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996r utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 • Uchwała Nr XVI/99/16 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XVI/100/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2023.
 • Uchwała Nr XVI/101/16w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2017 rok.Szczegóły

Wielkość 8.29 MB
Pobrany 672
Dodany 2017-01-24
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2017-10-24

Pobierz