Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr XV (28-11-2016)
  • Uchwała Nr XV/81/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy. Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
  • Uchwała Nr XV/82/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  • Uchwała Nr XV/83/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  • Uchwała Nr XV/84/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2017 roku.
  • Uchwała Nr XV/85/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/78/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XV/86/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
  • Uchwała Nr XV/87/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
  • Uchwała Nr XV/88/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów spoza terenu Gminy Brody do Publicznego Gimnazjum w Rudzie" w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  • Uchwała Nr XV/89/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do określenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody, w tym pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych na potrzeby infrastruktury technicznej.
  • Uchwała Nr XV/90/16 w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Brody na lata 2016-2023.Szczegóły

Wielkość 4.6 MB
Pobrany 516
Dodany 2016-12-29
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz