Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr XI (28-09-2016)
  • Uchwała Nr XI/66/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020
  • Uchwała Nr XI/67/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  • Uchwała Nr XI/68/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  • Uchwała Nr XI/69/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
  • Uchwała Nr XI/70/16 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Uchwała Nr XI/71/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/16 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
  • Uchwała Nr XI/72/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 5.29 MB
Pobrany 519
Dodany 2016-10-03
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz