Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr IV (31-03-2016)
  • Uchwała Nr IV/19/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/90/015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
  • Uchwała Nr IV/20/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 3.Uchwala Nr IV/21/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  • Uchwała Nr IV/22/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2010 Rady Gmin Brody z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.
  • Uchwała Nr IV/23/16 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2016.
  • Uchwała Nr IV/24/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  • Uchwała Nr IV/25/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców Gminy Brody.
  • Uchwała Nr IV/26/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • Uchwała Nr IV/27/16 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodach.Szczegóły

Wielkość 1.38 MB
Pobrany 330
Dodany 2016-04-12
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz