Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VIII (2013-09-24)
  • Uchwała Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
  • Uchwała Nr XXXV/215/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
  • Uchwała Nr XXXV/217/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia - Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek na odcinku Młynek - Budy Brodzkie - etap I" realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój".
  • Uchwała Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody oraz udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych w miejscowości Bór Kunowski ul. Źródlana gm. Brody.
  • Uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  • Uchwała Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
  • Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie komercjalizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.Szczegóły

Wielkość 4.18 MB
Pobrany 304
Dodany 2013-10-14
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz