Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja III (2013-03-26)
  • Uchwała Nr XXX/180/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXX/181/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
  • Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
  • Uchwała Nr XXX/183/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2013.
  • Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/85/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 sierpnia 2004 roku dotyczącej użyczenia Dyrektorom Szkół w Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsiach Adamów, Brody, Dziurów, Krynki, Lubienia, Ruda i Styków oraz uchylenia Uchwały Nr XI/93/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie użyczenia Zespołowi Placówek Oświatowych w Stykowie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Styków.
  • Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Brody.
  • Uchwała Nr XXX/186/2013 Rady Gminy w Brodach z  dnia 26 marca 2013r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Brodach.Szczegóły

Wielkość 1.71 MB
Pobrany 442
Dodany 2013-04-08
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2013-06-13

Pobierz