Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IX (2011-09-23)
  • Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.
  • Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/85/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 sierpnia 2004r.
  • Uchwała Nr XII/64/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: użyczenia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie części powierzchni nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Ruda.
  • Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
  • Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 2012-2015.Szczegóły

Wielkość 561 KB
Pobrany 457
Dodany 2011-11-22
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2011-11-22

Pobierz