Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IV (2011-04-29)
  • UCHWAŁA Nr VII/35/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • UCHWAŁA Nr VII/36/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
  • UCHWAŁA Nr VII/37/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
  • UCHWAŁA Nr VII/38/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
  • UCHWAŁA Nr VII/39/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2010 rok.
  • UCHWAŁA Nr VII/40/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2010 rok.
  • UCHWAŁA Nr VII/41/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawo/dania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2010 rok.
  • UCHWAŁA Nr VII/42/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/9/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2008r.
  • UCHWAŁA Nr VII/43/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2010r.
  • UCHWAŁA Nr VII/43/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 201lr. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy w Brodach.Szczegóły

Wielkość 4.22 MB
Pobrany 527
Dodany 2011-05-23
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2011-05-23

Pobierz