Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja III (2011-03-18)
  • UCHWAŁA Nr VI/30/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 18 marca 201lr. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr 111/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.
  • UCHWAŁA Nr VI/31/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 18 marca 201lr. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • UCHWAŁA Nr VI/32/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 18 marca 201lr. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
  • UCHWAŁA Nr VI/33/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 18 marca 201lr. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/20/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • UCHWAŁA Nr VI/34/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 18 marca 201lr. w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodach.Szczegóły

Wielkość 0 B
Pobrany 583
Dodany 2011-04-27
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2011-04-27

Pobierz