Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja II (2011-02-25)
  • UCHWAŁA Nr V/23/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 lutego 201lr. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr IH/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.
  • Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Barchan Krynki, nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Krynki, oznaczonej jako działka nr 1234, stanowiącej własność Gminy Brody.
  • Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody gm. Brody przy ul. Słonecznej, właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych,
  • Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 2.94 MB
Pobrany 585
Dodany 2011-03-04
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2011-04-27

Pobierz