Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja I (2011-01-28)
  • UCHWAŁA Nr IV/17/2011 RADY GMINY W BRODACH dnia 28 stycznia 201lr. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr 111/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.
  • Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • UCHWAŁA Nr IV/19/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym lokalu mieszkalnego Nr 4 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Stawie Kunowskim przy ul. Szkolnej 5, stanowiącego własność Gminy Brody wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej.
  • UCHWAŁA Nr IV/20/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi KRYNKI, gm. BRODY, oznaczonej jako działka nr 327/22 z przeznaczeniem pod poszerzenie nieruchomości sąsiedniej stanowiące własność Gminy Brody oznaczonej jako działka 327/1.
  • UCHWAŁA Nr IV/21/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Brody oraz pobierania z tego tytułu opłat.
  • UCHWAŁA Nr IV/22/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu ciężarowego marki STAR 742.Szczegóły

Wielkość 914.78 KB
Pobrany 541
Dodany 2011-03-04
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz