Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr XII (24-11-2017)
 • UCHWAŁA NR XII/79/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Adamowie w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 • UCHWAŁA NR XII/80/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brodach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach.
 • UCHWAŁA NR XII/81/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową w Dziurowie.
 • UCHWAŁA NR XII/82/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Barańskiego w Krynkach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krynkach.
 • UCHWAŁA NR XII/83/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu.
 • UCHWAŁA NR XII/84/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubieni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawia II w Lubieni, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubieni.
 • UCHWAŁA NR XII/85/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rudzie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie.
 • UCHWAŁA NR XII/86/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Stykowie, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Stykowie, wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.
 • UCHWAŁA NR XII/87/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VIII/62/2017 Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody.
 • UCHWAŁA NR XII/88/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie ustanowienia szczególowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody.
 • UCHWAŁA NR XII/89/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
 • UCHWAŁA NR XII/90/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy w Brodach w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.
 • UCHWAŁA NR XII/91/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
 • UCHWAŁA NR XII/92/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR XII/93/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR XII/94/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2018 r.
 • UCHWAŁA NR XII/95/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.Szczegóły

Wielkość 2.71 MB
Pobrany 122
Dodany 2018-01-12
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz