Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr VIII (25-08-2017)
 • UCHWAŁA Nr VIII / 59 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 60 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywanie u dziennego opiekuna.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 61 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 62 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 63 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 64 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 65 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 66 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 67 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 68 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • Stanowisko Nr 1/2017 BRODY Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania i wsparcia działalności Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologicznego.Szczegóły

Wielkość 3.12 MB
Pobrany 158
Dodany 2017-09-04
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz