Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr VI (30-06-2017)
  • UCHWAŁA NR VI/46/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
  • UCHWAŁA NR VI/47/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
  • UCHWAŁA NR VI/48/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  • UCHWAŁA NR VI/49/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017.
  • UCHWAŁA NR VI/50/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródel odnawialnych" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Szczegóły

Wielkość 1.23 MB
Pobrany 129
Dodany 2017-07-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2017-07-21

Pobierz