Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr III (27-03-2017)
 • UCHWAŁA NR III/18/2017 RADY Gminy Brody z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR III/19/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian, w budżecie gminy na 2017r.
 • UCHWAŁA NR III/20/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • UCHWAŁA NR III/21/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach wodociągu PE 50 w ulicy Kanałowej w Kuczowie oraz w ulicy Polnej w Jabłonnie.
 • UCHWAŁA NR III/22/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.
 • Uchwała Nr III/23/2017 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • UCHWAŁA Nr III/24/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017r w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkotach podstawowych i publicznych szkól podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 • UCHWAŁA Nr III/25/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
 • Uchwała Nr III/26/2017 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017.
 • UCHWAŁA Nr III/27/2017 RADY GMINY W BRODACH z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr III/28/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 2.36 MB
Pobrany 315
Dodany 2017-04-04
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz