Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr I (31-01-2017)
  • Uchwała Nr I/1/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
  • Uchwała Nr I/2/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  • Uchwała Nr I/3/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr II/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku.
  • Uchwała Nr I/4/17 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej w charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014r.
  • Uchwała Nr I/5/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Brody.
  • Uchwała Nr I/6/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 2017-2020.
  • Uchwała Nr I/7/17 w sprawie umorzenia zależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych i umorzenia odsetek od tych zaległości należnych ZGK w Brodach.
  • Uchwała Nr I/8/17 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
  • Uchwała Nr I/9/17 w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Starachowice o opinię w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody.
  • Uchwała Nr I/10/17 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w przedmiocie przyłączenia miejscowości Lipie i Kuczów do obszaru Gminy Starachowice.

 
Szczegóły

Wielkość 2.48 MB
Pobrany 255
Dodany 2017-02-14
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz