Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr VII (30-06-2016)
  • Uchwała Nr VII/39/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX111/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
  • Uchwala Nr VII/40/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
  • Uchwała Nr VII/41/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
  • Uchwala Nr VII/42/16 w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
  • Uchwala Nr VII/43/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
  • Uchwała Nr VII/44/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Uchwała Nr VII/45/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.
  • Uchwala Nr VII/46/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.
  • Uchwała Nr VII/47/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  • Uchwala Nr VII/48/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.Szczegóły

Wielkość 24.29 MB
Pobrany 419
Dodany 2016-07-06
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz