Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja X (2008-09-26)
  • Uchwała Nr X/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
  • Uchwała Nr X/74/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
  • Uchwała Nr X/75/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
  • Uchwała Nr X/76/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
  • Uchwała Nr X/77/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
  • Uchwała Nr X/78/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
  • Uchwała Nr X/79/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.10.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
  • Uchwała Nr X/80/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie wyrażania zgody na wynajem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Lubieni ul. Wschodnia 2, 27 - 230 Brody o całkowitej powierzchni 91,02m2.
  • Uchwała Nr X/81/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  • Uchwała Nr X/82/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie: upoważnienia przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta.
  • Uchwała Nr X/83/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brody.
  • Uchwała Nr X/84/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
  • Uchwała Nr X/85/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Brody.
  • Uchwała Nr X/86/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.09.08r. w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia praw własności udziałów.Szczegóły

Wielkość 9.72 MB
Pobrany 681
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz