Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VI (2008-06-27)
 • Uchwała Nr VI/48/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr VI/49/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr VI/50/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie : emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • Uchwała Nr VI/51/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IW27/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr VI/52/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr VI/53/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na majątek Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr VI/54/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych oraz ustalenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych tych jednostek.
 • Uchwała Nr VI/55/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania pn. remont drogi powiatowej Nr 0615T (15919) przez wieś Adamów - odcinek od istniejącej nawierzchni bitumicznej do drogi nr 0613 T Starachowice - Adamów - Styków - Pawłów.
 • Uchwała Nr VI/56/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr VI/57/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr VI/58/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy w Brodach do udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Brody Nad Kamienną.
 • Uchwała Nr VI/59/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2007 rok.
 • Uchwała Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2007 rok.
 • Uchwała Nr VI/61/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody.
 • Uchwała Nr VI/62/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr VI/63/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Zakładu.
 • Uchwała Nr VI/64/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27.06.08r. w sprawie odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej osobom fizycznym które wzniosły na tej nieruchomości budynek mieszkalny, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Rudniku przy ul. Ostrowieckiej.Szczegóły

Wielkość 1.14 MB
Pobrany 508
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz