Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja V (2008-05-08)
  • Uchwała Nr V/42/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Brody- tekst jednolity.
  • Uchwała Nr V/43/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r. w sprawie zmiany uchwały nr 11/29/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
  • Uchwała Nr V/44/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Brody.
  • Uchwała Nr V/45/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi i gminie BRODY, przy ul. Piaskowej, z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków.
  • Uchwała Nr V/46/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, położonej w miejscowości Młynek w pobliżu ul. Podgórskiej gm. Brody, stanowiącej własność Gminy Brody.
  • Uchwała Nr V/47/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23.05.08r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi i gminie BRODY przy ul. Akacjowej, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.Szczegóły

Wielkość 11.23 MB
Pobrany 626
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz