Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
ZARZĄDZENIE Nr 106/2015

ZARZĄDZENIE Nr 106/2015 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 29 lipca 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 1, 2 I 13 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody zarządza,
co następuje.
Szczegóły

Wielkość 16.73 KB
Pobrany 271
Dodany 2015-10-09
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz