Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja I (2009-01-30)
  • Uchwała Nr I/1/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie wyrażania zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu o całkowitej powierzchni 23.40m2, w nieruchomości położonej w Stykowie ul. Świętokrzyska 25, 27 - 230 Brody, z Telekomunikacją Polską S.A na okres 10 lat.
  • Uchwała Nr I/2/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie wyrażania zgody na użyczenie Pani Barbarze Pikus prowadzącej Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Rudzie ul. Widok 5, 27 - 230 Brody, lokalu o całkowitej powierzchni 121,25m2.
  • Uchwała Nr I/3/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
  • Uchwała Nr I/4/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Uchwała Nr I/5/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 stycznia 2009 w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy BrodySzczegóły

Wielkość 2.59 MB
Pobrany 516
Dodany 2010-08-18
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2010-12-09

Pobierz