Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VII(2009-08-14)
  • Uchwała Nr VII/48/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
  • Uchwała Nr VII/49/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
  • Uchwała Nr VII/50/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/51/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • Uchwała Nr VII/51/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
  • Uchwała Nr VII/52/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych we wsi MŁYNEK, gm. BRODY z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
  • Uchwała Nr VII/53/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej na pograniczu miejscowości Brody-Krynki, przy ul. Jarzębinowej.
  • Uchwała Nr VII/54/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 sierpnia 2009 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".Szczegóły

Wielkość 2.56 MB
Pobrany 577
Dodany 2010-08-30
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2010-12-09

Pobierz