Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VI(2009-06-26)
  • Uchwała Nr VI/38/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
  • Uchwała Nr VI/39/2009 Rady Gminyw  Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie: udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
  • Uchwała Nr VI/40/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
  • Uchwała Nr VI/41/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
  • Uchwała Nr VI/42/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
  • Uchwała Nr VI/43/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Brodach.
  • Uchwała Nr VI/44/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku po byłym Urzędzie Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, stanowiącego własność Gminy Brody wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej o powierzchni ogólnej 0,2250 ha.
  • Uchwała Nr VI/45/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowości Brody przy ul. Piaskowej, Akacjowej i Leśnej gm. Brody.
  • Uchwała Nr VI/46/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia opinii o celowości zaliczenia drogi krajowej Nr 9 do dróg ekspresowych.
  • Uchwała Nr VI/47/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie uznania za park gminny nieruchomości, stanowiącej własność gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 1.69 MB
Pobrany 572
Dodany 2010-08-30
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2010-12-09

Pobierz