Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XI (2013-12-28)
 • Uchwała Nr XXXVIII/238/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
 • Uchwała Nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
 • Uchwała Nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
 • Uchwała Nr XXXVIII/242/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/195/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • Uchwała Nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/197/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/41/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
 • Uchwała Nr XXXVIII/245/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII//236/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
 • Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 • Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 - 2020.
 • Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2014 rokSzczegóły

Wielkość 4.32 MB
Pobrany 488
Dodany 2014-01-13
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz