Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja III (2010-03-27)
 • Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
 • Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 • Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2010 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 268 o powierzchni 0,3400 ha położonego w BRODACH przy ul. Radomskiej.
 • Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie określenia stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd trwały gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody.
 • Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Brody".
 • Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2009r.
 • Uchwała Nr III/20/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr III/21/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie wezwania Pan Stanisława Kiełka do usunięcia naruszenia jego prawa własności działki nr 100/1 w miejscowości Dziurów.
 • Uchwała Nr III/22/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie wezwania Pana Daniela Kiełka do usunięcia naruszenia jego prawa własności działki nr 28 w miejscowości Dziurów.
 • Uchwała Nr III/23/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 w sprawie wezwania Państwa Ireny i Józefa małżonków Mróz do usunięcia naruszenia jego prawa własności działki nr 45 w miejscowości Dziurów.Szczegóły

Wielkość 3.31 MB
Pobrany 476
Dodany 2010-09-23
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2010-12-09

Pobierz