Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VI (2013-06-25)
  • Uchwała Nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
  • Uchwała Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
  • Uchwała Nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brody.Szczegóły

Wielkość 0 B
Pobrany 456
Dodany 2013-07-15
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2013-07-15

Pobierz