Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja V (2013-05-24)
  • Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
  • Uchwała Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXXII/203/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.
  • Uchwała Nr XXXII/204/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach.Szczegóły

Wielkość 813.78 KB
Pobrany 467
Dodany 2013-06-13
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz