Prawo miejscowe
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja II (2013-02-28)
  • Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 -2016.
  • Uchwała Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXIX/175/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brody.
  • Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • Uchwała Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie.
  • Uchwała Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
  • Uchwała Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.Szczegóły

Wielkość 2.46 MB
Pobrany 471
Dodany 2013-03-13
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2013-06-13

Pobierz