Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr XII (29-12-2015)
  • Uchwala NrXIII/81/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr111/14/2014 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020.
  • Uchwala NrX111/82/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 3.Uchwala NrXIII/83/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 4.Uchwala NrXIII/84/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
  • Uchwala NrXIII/85/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX11/74/15 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
  • Uchwała NrXIII/86/15 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach będących w zarządzie RZGW, przyległych do zbiornika wodnego Brody tj. zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Uchwala NrXIII/87/15 w sprawie Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody na lata 2016-2021.
  • Uchwala NrXIII/88/15 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
  • Uchwala NrXIII/89/15 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
  • Uchwała NrX111/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
  • Uchwala NrXIII/91/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2016 rok.Szczegóły

Wielkość 4.63 MB
Pobrany 390
Dodany 2016-02-10
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz