Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr VIII (28-08-2015)
  • Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020
  • Uchwała Nr VIII/43/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
  • Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
  • Uchwała Nr VIII/45/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego.
  • Uchwała Nr VIII/46/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3 położonych w miejscowościach Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
  • Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów, z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej z dopuszczeniem funkcjonowania stawów rybnych i innych sztucznych zbiorników wodnych.
  • Uchwała Nr VIII/48/15 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy brody wprowadzonego Uchwalą Rady Gminy Brody Nr XLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014 roku
  • Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym Powiatowi Starachowickiemu parteru budynku szkoły Podstawowej wraz z częścią nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi Staw Kunowski, oznaczonej jako działka nr 9, będącej władnością Gminy Brody.
  • Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 5.85 MB
Pobrany 374
Dodany 2015-09-23
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz