Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr VII (29-06-2015)
  • Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020
  • Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
  • Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
  • Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 4-ch lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik nieruchomości runtowej, zabudowanej, położonej we wsi Rudnik, oznaczonej jako działka nr 41/2, będącej własnością Gminy Brody.
  • Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
  • Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach kadencji 2016-2019.
  • Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.Szczegóły

Wielkość 937.95 KB
Pobrany 431
Dodany 2015-07-23
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz