Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr VI (29-05-2015)
  • Uchwała Nr VI/30/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020
  • Uchwała Nr VI/31/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
  • Uchwała Nr VI/32/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/22/15 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2015 roku
  • Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014 rok.
  • Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 4.58 MB
Pobrany 466
Dodany 2015-07-23
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz