Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr V (24-04-2015)
  • Uchwała NrV/23/15 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i umorzenia odsetek od tych należności należnych Gminie Brody od Pani Słupskiej Małgorzaty prowadzącej Aptekę w miejscowości Styków ul.Nadrzeczna 1.
  • Uchwała NrV/24/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2014 rok.
  • Uchwała NrV/25/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2014 rok
  • Uchwała NrV/26/15 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2015-2032".
  • Uchwała NrV/27/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do projektu kwalifikującego się do wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020-„rewitalizacja terenu położonego w centrum Gminy Brody".
  • Uchwała NrV/28/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do projektu kwalifikującego się do wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020 —„budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, Młynek ul.Leśna wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki".
  • Uchwała NrV/29/15 w sprawie przystąpienia Gminy brody do projektu kwalifikującego się do wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020 —„tworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Brody".Szczegóły

Wielkość 1.86 MB
Pobrany 566
Dodany 2015-04-29
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2015-04-29

Pobierz