Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr IV (27-03-2015)

 

  • Uchwała Nr IV/17/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2015-2020,
  • Uchwała Nr IV/18/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,
  • Uchwała Nr IV/19/15 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego PN. „Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
  • Uchwała Nr IV/20/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  • Uchwała Nr IV/21/15 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2015,
  • Uchwała Nr IV/22/15 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 973.99 KB
Pobrany 491
Dodany 2015-04-14
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz