Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr III (02-03-2015)
 • Uchwała Nr III/5/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2015­-2020,
 • Uchwała Nr III/6/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,
 • Uchwała Nr III/7/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/20/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
 • Uchwała Nr III/8/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,
 • Uchwała Nr III/9/15 w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,
 • Uchwała Nr III/10/15 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • Uchwała Nr III/11/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Starachowickim do realizacji zadań publicznych w zakresie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Brody w latach 2015-2020,
 • Uchwała Nr III/12/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • Uchwała Nr III/13/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
 • Uchwała Nr III/14/15 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach,
 • Uchwała Nr III/15/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach,
 • Uchwała Nr III/16/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 0 B
Pobrany 672
Dodany 2015-03-11
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2015-03-11

Pobierz