Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja II (2008-02-20)
 • Uchwała Nr II/10/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2008 rok.
 • Uchwała Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
 • Uchwała Nr II/12/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
 • Uchwała Nr II/13/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr II/14/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.
 • Uchwała Nr II/15/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.
 • Uchwała Nr II/16/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu w Stykowie.
 • Uchwała Nr II/17/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie pobierania zaliczek na poczet wyceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody w przypadku ich zbywania osobom prawnym i fizycznym w formie bezprzetargowej.
 • Uchwała Nr II/18/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie odpłatnego nabycia gruntu na rzecz Gminy Brody, położonego w oddziale nr 176 pododdział C, Nadleśnictwa Starachowice, w obrębie ewidencyjnym Adamów, oznaczonego jako działka nr 176/1202 o pow. 0,4879 ha, z przeznaczeniem na Gminne Centrum Integracji Społecznej.
 • Uchwała Nr II/19/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Brody, nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.
 • Uchwała Nr II/20/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r.
 • Uchwała Nr II/21/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr II/22/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie ustalenia kwoty dopłat do jednego m ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr II/23/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20.02.08r. w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Brody dodatku specjalnego.Szczegóły

Wielkość 1.82 MB
Pobrany 391
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz