Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XIII (2011-12-30)
 • Uchwała Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012 - 2016.
 • Uchwała Nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2012 rok.
 • Uchwała Nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
 • Uchwała Nr XVI/83/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
 • Uchwała Nr XVI/84/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
 • Uchwała Nr XVI/85/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.
 • Uchwała Nr XVI/86/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
 • Uchwała Nr XVI/87/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Uchwała Nr XVI/88/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Brodach przy ul. Szkolnej.
 • Uchwała Nr XVI/89/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody na lata 2012-2015.
 • Uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Gminy w Brodach dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: rzyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.Szczegóły

Wielkość 4.78 MB
Pobrany 517
Dodany 2012-02-15
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz