Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XII (2011-11-25)
 • Uchwała Nr XV/69/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
 • Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr 111/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.
 • Uchwała Nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XV/72/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 111/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr XV/73/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/6/2008 Rady Gminy Brodach z dnia 25 stycznia 2008r.
 • Uchwała Nr XV/74/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.
 • Uchwała Nr XV/75/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XV/76/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
 • Uchwała Nr XV/77/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XV/78/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
 • Uchwała Nr XV/79/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Szczegóły

Wielkość 4.93 MB
Pobrany 605
Dodany 2011-12-12
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz