Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VI (2011-06-30)
  • Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.
  • Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
  • Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
  • Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach kadencji 2012-2015.
  • Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez gminę Brody własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej i udziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych we wsi BÓR KUNOWSKI, gm. Brody.
  • Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Brody do projektu pod nazwą: "eIntegracja - drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion.Szczegóły

Wielkość 1.63 MB
Pobrany 398
Dodany 2011-07-13
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz