Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr XIII (29-12-2017)
 • UCHWAŁA NR XIII/96/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR XIII/97/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • UCHWAŁA NR XIII/98/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Rzeszowie.
 • UCHWAŁA NR XIII/99/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brody na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024.
 • UCHWAŁA NR XIII/100/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017 - 2023.
 • UCHWAŁA NR XIII/101/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR XIII/102/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 • UCHWAŁA NR XIII/103/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2018-2026.
 • UCHWAŁA NR XIII/104/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR XIII/105/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brody na rok 2018.
 • UCHWAŁA NR XIII/106/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Brody na rok 2018.

 
Szczegóły

Wielkość 17.46 MB
Pobrany 109
Dodany 2018-01-12
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz