Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr V (26-05-2017)
 • Uchwała Nr V/34/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Brodach.
 • Uchwała Nr V/35/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • Uchwała Nr V/36/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • Uchwała Nr V/37/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Brody.
 • Uchwała Nr V/38/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/ 21 /2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach wodociągu PE 50 w ulicy Kanałowej w Kuczowie oraz w ulicy Polnej w Jabłonnie.
 • Uchwała Nr V/39/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Gminy Brody.
 • Uchwała Nr V/40/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie.
 • Uchwała Nr V/41/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krynkach
 • Uchwała Nr V/42/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoty Podstawowej w Lipiu.
 • Uchwała Nr V/43/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody".
 • Uchwała Nr V/44/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2016 rok.
 • Uchwała Nr V/45/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 10.2 MB
Pobrany 1333
Dodany 2017-06-09
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2018-02-20

Pobierz