Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr VI (31-05-2016)
  • Uchwała Nr VI/32/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020
  • Uchwała Nr VI/33/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
  • Uchwała Nr VI/34/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2015 rok
  • Uchwała Nr VI/35/16 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody.
  • Uchwała Nr VI/36/16 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni.
  • Uchwała Nr VI/37/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
  • Uchwała Nr VI/38/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym Pani Barbarze Pikus lokalu o powierzchni 121,25 m2 mieszczącym się w budynku OSP Ruda przy ul.Widok 5, 27-230 Brody.Szczegóły

Wielkość 6.92 MB
Pobrany 537
Dodany 2016-06-13
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz