Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja Nr XI (27-11-2015)
 • Uchwala Nr XII/70/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/2014 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020.
 • Uchwala Nr XII/71/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • Uchwala Nr XII/72/15 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 • Uchwala Nr XII/73/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
 • Uchwala Nr XII/74/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 • Uchwala Nr XII/75/15 w sprawie uchylenia Uchwały NrXV/78/2011 Rady Gminy Brody z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
 • Uchwala Nr XII/76/15 w sprawie uchylenia Uchwały NrX/79/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności.
 • Uchwała Nr XII/77/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2016 roku.
 • Uchwala Nr XII/78/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVII/148/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XII/79/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • Uchwala Nr XII/80/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVI/150/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Szczegóły

Wielkość 4.21 MB
Pobrany 542
Dodany 2015-12-17
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz