Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XIII (2008-12-30)
 • Uchwała Nr XIII/115/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr XIII/116/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008.
 • Uchwała Nr XIII/117/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr XIII/118/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr XIII/119/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie: udzielenia w 2008 roku dotacji dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
 • Uchwała Nr XIII/120/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • Uchwała Nr XIII/121/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr XIII/122/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 • Uchwała Nr XIII/123/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie przystąpienia Gminy Brody do Lokalnej Grupy Działania Brody nad Kamienną.
 • Uchwała Nr XIII/124/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie.
 • Uchwała Nr XIII/125/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
 • Uchwała Nr XIII/126/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.08r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Stykowie ul. Nadrzeczna 1, 27 - 230 Brody, o całkowitej powierzchni 87,2 m2.Szczegóły

Wielkość 11.08 MB
Pobrany 447
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz