Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XII (2008-11-26)
 • Uchwała Nr XII/99/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • Uchwała Nr XII/100/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr XII/101/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr XII/102/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr XII/103/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr XII/104/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XII/105/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie zwolnień od wymiaru podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XII/106/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XII/107/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XII/108/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r.
 • Uchwała Nr XII/109/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
 • Uchwała Nr XII/110/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr XII/111/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.
 • Uchwała Nr XII/112/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr XII/113/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr XII/114/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26.11.08r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr I/2/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany stawek opłaty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustalonych w uchwale Nr I/8/2007 z 16 lutego 2007 roku.Szczegóły

Wielkość 7.47 MB
Pobrany 546
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz