Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja XI (2008-10-24)
 • Uchwała Nr XI/87/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 • Uchwała Nr XI/88/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/67/2005 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XI/89/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr XI/90/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
 • Uchwała Nr XI/91/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
 • Uchwała Nr XI/92/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik, nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność Gminy Brody, położonej we wsi Rudnik.
 • Uchwała Nr XI/93/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie użyczenia Zespołowi Placówek Oświatowych w Stykowie, nieruchomości zabudowanej, stanowiących własność Gminy Brody, położonej we wsi Styków.
 • Uchwała Nr XI/94/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.
 • Uchwała Nr XI/95/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Uchwała Nr XI/96/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. Wspieranie rozwoju aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Brody, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XI/97/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XI/98/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 24.10.08r. w sprawie: zapewnienia środków finansowych na realizacje zadań drogowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011.Szczegóły

Wielkość 966.98 KB
Pobrany 478
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz