Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja III (2008-03-28)
 • Uchwała Nr III/24/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr III/25/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr III/26/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 • Uchwała Nr III/27/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania.
 • Uchwała Nr III/28/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie: udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania.
 • Uchwała Nr III/29/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 • Uchwała Nr III/30/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie: zarezerwowania środków finansowych w 2008r. na realizację zadań : 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski - Staw Kunowski -odcinek dl. 440 mb 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0618 T ( 15922) Lipie -Henryk Szyb - odcinek dl. 440 mb.
 • Uchwała Nr III/31/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego tytułem zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia pn. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - recepcjonista w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3.
 • Uchwała Nr III/32/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego tytułem zabezpieczenia realizacji umowy refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku - recepcjonista w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3.
 • Uchwała Nr III/33/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Brody do udzielenia upoważnienia Dyrektorom Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie i Stykowie oraz Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Krynkach do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych.
 • Uchwała Nr III/34/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2007 rok.
 • Uchwała Nr III/35/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr III/36/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie zarządzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Brody.
 • Uchwała Nr III/37/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.03.08r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.Szczegóły

Wielkość 8.15 MB
Pobrany 609
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz